UTN: Sök studentrepresentant!

När man är studentrepresentant sitter man på ett eller flera organ på universitetet och för fram studenternas talan i frågor som rör utbildning, arbetsliv, studiesocialt och mycket mer. Jag kan inte belysa mer hur viktigt det är att vi har studentrepresentanter, att vi får vara med och påverka är ingenting vi ska ta för givet!

Det är dags för kåren att tillsätta studentrepresentanter för läsåret 2017/2018, och vi vill ha dig!

Som studentrepresentant är det du som för studenternas talan i universitetets olika organ och ser till att deras intressen värderas högt. Det finns inga krav på tidigare erfarenheter, är du en engagerad person som vill lära dig nya saker om utbildning och universitetet finns det alltså ingenting som stoppar dig från att söka!

Som studentrepresentant kommer du få en utbildning av kårens studiebevakare i hur det är att vara studentrepresentant på Uppsala univeristet, du kommer få intyg för ditt arbete och även blir inbjuden till en medaljmiddag som anordnas av kårens styrelse. Vissa uppdrag ger också arvodering från univeristetet. 

De utlysta posterna är:
- Akademiska senaten
- Anställningsberedningen
- Centrum för ämnesdidaktisk forskning - MINT
- Centre for sustainable developement
- Docentursnämnden
- Fakultetsnämnden
- Forskningsberedningen
- Konst- och representationsgruppen
- Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
- Nämnden för excellenta lärare
- Samordningskommitté för natuvetenskapliga utbildningar, avancerad nivå
- Samordningskommitté för naturvetenskapliga utbildningar, grundläggande nivå
- Studentservicerådet
- Tekniska utbildningsnämnden

Sök på HÄR senast den 17/5, där kan du också läsa mer om de olika representantsposterna som går att söka.

Frågor riktas till utb-tatutn.se

Facebook-event: HÄR