Stormötet VT-17!

Tack så jättemycket till alla som kom på stormötet idag! Det är med stor glädje och varmt hjärta vi välkomnar de nya styrelsemedlemmarna till styrelsen 2017/2018, samt representanter till UTN/Ångström/BMC och andra poster i K-sektionen.

Sekreterare - Annika Krans
Vice klubbmästare - Harald Larsson
Vice företagskontakt - Viktor Hansen
Studiesocialt ansvarig - Filippa Vennberg
Studierådsordförande - Alex Kilimov
PR- och webbansvarig - Louise Nilsson
Idrottsansvarig - Venus Zafrania

K-sektionens representant i UTNs valberedning - Harald Larsson

Fyra stycken ordinarie ledamöter till K-sektionens valberedning varav en sammankallande - Lovisa Ringström (sammankallande), Ellen Sjövall, Niklas Bjärnlid och Samir Schouri

Studentrepresentanter i programrådet - Niklas Bjärnlid, Lovisa Ringström och Per-Olof Öqvist

Studentrepresentanter för institutionstyrelsen på kemi Ångström - Clara Pierrou 

Studentrepresentanter för institutionstyrelsen på kemi BMC - Gabriel Tidestav

Rekryteringsansvarig för K-sektionen - Therese You

Samtidigt vill vi såklart tacka alla de otroligt underbara och fantastiska människorna som avgår från sina poster. Ni har alla gjort ett fantastiskt arbete och kommer saknas

Sekreterare - Alma Fjällström
Klubbmästare - Ellen Sjövall
Företagskontakt - Max Netterberg
Studiesocialt ansvarig - Victor Spelling
Studierådsordförande - Niklas Bjärnlid
PR- och webbansvarig - Therese You
Idrottsansvarig - Samir Schouri 

K-sektionens representant i UTNs valberedning - Melissa Jöe

Fyra stycken ordinarie ledamöter till K-sektionens valberedning varav en sammankallande - Victor Spelling (sammankallande), Caroline Nilsson, Viktor Sanderyd och Alex Kilimov.

Studentrepresentanter för institutionstyrelsen på kemi Ångström - Jakob Ovren 

Studentrepresentanter för institutionstyrelsen på kemi BMC - Henrik Ån

Rekryteringsansvarig för K-sektionen - Sofia Lindell 

Grattis igen till alla nyvalda och tack för ett års fantastiska arbete till de avgående!!

//Tess