Sök till styrelsen och förtroendeposterna senast 10e maj!

Stormötet närmar sig med stormsteg och på torsdag den 10e maj stänger söket till K-sektionens styrelse samt alla förtroendeposter.

De styrelseposter som skall tillsättas för perioden 1/7-31/6 är:

 • Sekreterare*
 • PR- och webbansvarig
 • Idrottsansvarig
 • Studierådsordförande
 • Studiesocialt ansvarig
 • Vice klubbmästare (tillika Klubbmästare halvåret därpå)
 • Vice företagskontakt (tillika Företagskontakt halvåret därpå)

Klicka här för att söka någon av styrelseposterna!

 

De förtroendeposter som skall tillsättas är:

 • K-sektionens representant i UTN:s valberedning
 • Fyra stycken ordinarie ledamöter till K-sektionens valberedning, varav en sammankallande
 • Tre ordinarie ledamöter i programrådet
 • Studentrepresentant i institutionsstyrelsen Kemi Ångström
 • Studentrepresentant i institutionsstyrelsen Kemi BMC
 • Rekryteringsansvarig

Klicka här för att söka någon av förtroendeposterna!

 

Nuvarande postbeskrivningar och stadgar för K-sektionen hittar du här så att du kan läsa på om vad varje post innebär. Propositioner om ändring av dessa postbeskrivningar från styrelsen som skall tas upp under mötet kan du läsa här, alla öviga handlingar samt föredragningslistan hittar du här!
Motioner lämnas till styrelsen per mail, k-ordfatutn.se senast 10:e maj klockan 23:59. Mall att fylla i finner du här.

Vi ses i Häggsalen den 17e maj!

 

*Mandatperioden för Sekreterare är föreslagen att ändras enligt proposition från styrelsen. Röstas denna igenom kommer nästa sekreterare att ha mandat från 1/7-31/12, varpå en ny Sekreterare väljs på nästkommande stormöte, för hela 2019.