Meddelande från Studierådsordförande!

Det kom upp jättemånga bra frågor och kommentarer genom studieråden HT18. Jag har haft ett möte med studierektorerna angående alla frågor och detta är en sammanställning av en del av frågorna som vi diskuterade på mötet och hur de ställer sig till olika saker. //Tess

Först och främst tack till alla som kom på studieråden! Det togs upp jättemycket bra åsikter och punkter som har sänts vidare till programansvariga, studierektorer och studiebevakare med utbildningsansvar på UTN. Sedan så kommer en återkommande punkt att vara att ni måste KURSUTVÄRDERA. Det är det grundlaget som används för att göra ändringar och säkra utbildningen. Om ni inte kursutvärderar, så är det väldigt svårt att göra något med problemen som ni stöter på. Avslutande är det jätteviktigt att VÅGA MEJLA mig (k-sratutn.se), kursansvariga, studierektorer och personer i fråga (labbhandledare, lektionsledare etc.) direkt när saker händer. Det kan vara att du bara undrar om man får göra/bete sig på ett visst vis, saker kanske ha glömts bort att ges information om eller för att du faktiskt vill säga till om något som du anser inte är okej. Generellt är alla, speciellt personer i fråga, väldigt öppna och framförallt tacksamma av att folk säger till. Om det skulle vara så att du inte känner dig bekväm att mejla personer i fråga själv, så finns jag! Jag säger då till och behåller din anonymitet om du önskar det. 

1. Kursrapporter kommer göras offentliga genom att läggas ut på hemsidan under en egen flik som heter kursrapporter. Kursrapporter är en sammanställning av resultaten från kursutvärderingar. Dessa kommer uppdateras rullerande då nya kursrapporter görs tillgängliga för mig genom medarbetarportalen och efter vad som är relevant. 

2. Studierektorerna menar att vi ofta har en intern rättningsperiod på 1 vecka när det gäller att rätta labbrapporter, labbjournaler, PM och andra inlämningar. Detta ges ofta information om när man får information om de olika momenten. Men absolut max är det 25 kalenderdagar (alltså inte arbetsdagar) för rättning av all examination inklusive då alla inlämningar och senast 14 dagar innan omexamination. Det bästa är att ni hör av er direkt till personen som ska rätta dokumentet i fråga när det har gått 5 arbetsdagar eller 7 kalenderdagar beroende på vad som har sagts. Om ni får svar att det tar längre tid så får de max ta 25 kalenderdagar, som jag förstår det då från sista inlämningsdatum (alltså inte tidigare om du har lämnat in tidigare). Då är det smart att höra av sig när det närmar sig 25 kalenderdagar för att fråga hur läget ligger till. Om du mot förmodan då skulle få svar att det kommer ta längre tid så är det viktigt att höra av dig till mig eller studierektorer. Att få som svar exempelvis att era dokument inte är en prioritet just nu eller liknande är inte acceptabelt alls! Det står i deras arbetskrav att de ska utföra arbetet de ska inom de tidsramer som gäller. Skulle det också vara så att ni inte får svar på mejl från kursansvarig eller labbhandledare så ska ni också höra av er till mig eller studierektorer. Personer som undervisar eller är ansvariga för delar av kursen ska vara tillgängliga för studenterna.  

3. Studierektorernas åsikt är att allt förutom rättning av rest ska ges inom kursens gång. Får ni alltså första rättningen av labbrapporter, projektrapport eller liknande efter kursen är slut anses detta orimligt. Om ni märker att det verkar bli så under kursens gång ska ni på en gång höra av er angående detta till mig eller kontakta kursansvarig direkt. Det ska vara en rimlig arbetsbörda som ska kunna genomföras inom tidsramen för kursen både för studenter och personer som ska rätta. 

4. Gällande föreläsare, labbhandledare eller andra personer som har fått klagomål från studenter genom kursutvärdering, studieråd eller annat sätt tas med allvar från studerektors sida. Så gott som det går försöker man att ge personer i fråga chans att förbättra sig. Alla är mänskliga och kan ha sämre perioder eller liknande i livet. Dock om det är återkommande problem med personer så tas det vidare med det extrema tilltaget att ersätta personen som sista instans. Studenter ska dock veta att man försöker så gott som det går att inte nå denna punkt, därav har väldigt många personer fått chanser gång på gång. Jag från min sida pushar självklart för det som är bäst för oss studenter och därför ber er att höra av er angående klagomål eller liknande genom att kursutvärdera, mejla mig, gå på studieråd och höra av er till era kursombud. Ha dock koll på era rättigheter annars, som att om ni har fått underkänt på tentamen på en kurs två gånger har ni den tredje gången rätt att få den rättad av en annan examinator. Om en ny examinator inte kan fixas, så ska man få en annan examenationsform. 

5. Studentportalen är det verktyg som ska användas av kursansvariga och andra personer på kursen. Upplevs det att det inte används under kursen, så ska ni höra av er till kursansvarig eller till mig. Information om obligatoriska moment, kurslitteratur och kontaktinformation för kursansvarig ska finnas tillgängligt. Annat är upp till kursansvarig. Dock brukar föreläsningsmaterial och liknande också finnas tillgängligt. Hör av er om något känns konstigt, gärna även under kursens gång så kanske det kan ordnas innan kursens slut. 

6. Vi i K-sektionen ska arbeta för att studenter i slutet av sin utbildning ska få mer givande information angående examensarbete. För er som ska göra examensarbetet 2019 så är det viktigt att ni har koll på alla dokument som krävs påskrivna. Se gärna: http://teknat.uu.se/student/program-och-kurser/examensarbete#ing. Sedan önskar studierektor att poängtera att möten med ämnesgranskare är till för studenterna att använda som "checkpunkter" under arbetets gång. Det är något som är till för studenternas skull. Istället blir det till att dessa inte utnyttjas optimalt och mer känns som "tvång". Kontinuerlig uppföljning skulle kunna leda till att godkännande av examensarbete skulle kunna ske mer smidigt. För det är ett problem att många hör av sig angående att examensarbetet inte är godkänt. Examen är inte något som bara fixas. Det tar tid att granska arbete, rätta, bedöma och tillslut få ett tillfredställande resultat. Det krävs bollande fram och tillbaka mellan granskare och studenter. Sedan tar processen tid för de som ska granska arbetet. Så för att undvika att ni behöver bli stressade och irriterade över tiden det tar att få godkänt arbete så ber vi er utnyttja kontinuerlig uppföljning. 

7. Behörighet till kurser kräver ibland bara genomgång av en viss kurs, medan ibland kräver den godkänd på hela kursen. Orsaken till de olika kraven är ofta om kursen ligger närinpå, ofta precis innan, eller om det är en viss tid mellan kurserna och det är rimligt att ha klarat kursen. Detta är för att det ska finnas studenter som kan läsa kursen. Är kraven för stränga så betyder det att man istället kanske skulle behöva ta in studenter från andra håll för att fylla platser. Istället är förhoppningen att även om godkänt på hela kursen inte är ett krav så har man deltagit på laborationer och liknande och har tillfredställande kunskaper tillgängligt. 

8. Vi i styrelsen arbetar mycket för studenternas välmående. Studierektorer håller helt med att utbildningen inte ska gå utöver och påverka studenteras psykiska hälsa negativt. Om kurser är utformat med moment som leder till att studenterna upplever konstant stress eller orimlig arbetsbörda så borde kursen självklart ändras. Det är då jätteviktigt igen att ni kursutvärderar efter kursen och hör av er till kursombud eller mig. Men också att ni hör av er under kursens gång. Vi har en person som är studiesocialt ansvarig och tar alla frågor om arbetsmiljö och studiemiljö väldigt seriöst, k-socatutn.se. Kontakta gärna henne om det skulle vara något eller om du undrar något. 

Avslutande bra jobbat om du tog dig igenom alla punkter över! Det är alltid bara att höra av sig till mig om det skulle vara något. Inga frågor anses som dumma eller insignifikanta! 

//Tess

Therese You, Studierådsordförande, k-sratutn.se

Elina Elvelo, Studiesocialt ansvarig, k-socatutn.se

Francoise Raffalli-Mathieu, Studierektor för BMC,  Francoise.Mathieuatkemi.uu.se

Fredrik Björefors, Studierektor för Ångström, fredrik.bjoreforsatkemi.uu.se

Maja Markiewicz, Studiebevakare med utbildningsansvar, utb-tatutn.se

Mats Boman, Programansvarig för K, samt inriktning material, mats.bomanatkemi.uu.se

Christian Sköld, Programansvarig för inriktning läkemedel, christian.skoldatilk.uu.se

Studenthälsan, 018-471 69 10 och receptionenatsh.uu.se. Bokning av tider görs via telefon, men rådfrågning och liknande går jättebra via mejl såväl som telefon.