Sommarjobb hos Seco

Letar du efter sommarjobb? Seco Tools i Fagersta letar efter sommarjobbare för ett mindre projekt, läs mer om detta nedan:

 

C:\Users\sefaganli\Desktop\001440_HQ_LOG_Seco_COLOR.jpg

 

Utredning av relationen mellan slurry- och pulveregenskaper

Kort om Seco

På Seco Tools utvecklar och erbjuder vi avancerade produkter och lösningar som förenklar skärande bearbetning. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att identifiera och implementera den bästa lösningen för deras behov. En gemensam värdegrund förenar Seco Tools 5000 medarbetare i över 50 länder: Passion för våra kunder, Familjeanda och Personligt engagemang.

Bakgrund

Det första processteget i framtagandet av ett hårdmetallskär är ett viktigt, men ännu relativt outforskat område. Med en ökad förståelse av viskositetens inverkan på partikelbildning kommer utbytet öka och processen kunna styras bättre. Pulveregenskaper har en stor inverkan på viktsvariationer i efterföljande processteg vilket kan orsaka formförändring som i sin tur leder till ökade kassationer.

Arbetsbeskrivning och uppgifter

Sommarjobbet kommer att utföras som ett mindre projekt på avdelningen forskning och utveckling Seco Tools i Fagersta. Arbetet kommer i huvudsak att bestå av att mäta partikelstorleksfördelning och pulveregenskaper på hårdmetallpulver i labbmiljö. Eventuella skillnader ska sedan relateras till processparametrar och/eller uppmätta slurryegenskaper.

 

Resultaten förväntas avrapporteras skriftligt och muntligt.

Ansökan

Ansökan görs på http://www.secotools.com/

Kontaktperson

För ytterligare information om sommarjobbet vänligen kontakta:

Anna Johansson    Telefon: 0223-40895    alt.    070-2968210

E-mail: Anna.Johanssonatsecotools.com