Nominering till Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) Studentråd

Universitetet har fått tillfälle att nominera ett antal studenter och/eller doktorander till Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) Studentråd. Det som eftersöks är en doktorand eller student där "Utmärkta akademiska resultat, engagemang i näringslivs-, utbildnings-, och samhällsfrågor eller entreprenörskap" är exempel på sådant som är meriterande. Personen ska ha minst ett år kvar på sina studier eftersom det eftersöks personer med koppling till akademien. Studentrådet träffas vanligtvis fyra gånger per termin och arbetet där emellan sköts via distans. Kan vara bra att veta att universitetet står för de kostnader som inte täcks av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens Studentråd.  

Har ni någon ni tror kan passa? Skicka personens namn, telefonnummer och email samt en kort (några meningar) motivering till ordfatutn.se. Se också till att fråga personen i fråga om den skulle vara intresserad! Universitetet väljer hur många som nomineras till studentrådet (då de betalar) och sen väljer IVA vilka som blir valda. 

 
Sista dag att svara är redan 7/3.
 
Har ni några frågor är det bara att höra av sig!