Samtycke för personuppgifter till nyhetsbrev samt medlemsregister

För att K-sektionen ska kunna fortsätta att göra mejlutskick till dig i form av nyhetsbrev, kallelse till störmöte samt övrig viktig eller relevant information behöver vi ditt samtycke för att samla in och behandla nedanstående personuppgifter. För att K-sektionen ska kunna upprätthålla ett medlemsregister kommer dina uppgifter sparas i ett medlemsregister. I och med att du lämnar dessa uppgifter till oss via detta formulär samtycker du till att K-sektionen behandlar dessa enligt vår Policy för behandling av personuppgifter som du kan läsa här.

Det är K-sektionen som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter du lämnar i detta formulär, har du frågor kan du kontakta K-sektionen via Facebook eller mejl till k-ordfatutn.se samt k-pratutn.se. Du kan alltid återkalla ditt samtycke i ett senare skede i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Genom att skicka in detta formulär samtycker jag till att K-sektionen behandlar personuppgifter om mig på det sätt som beskrivs ovan.