Sektionen

K-sektionen (Kemisektionen)

K-sektionen är en sektionsförening i Uppsala teknolog-och naturvetarkår (UTN) som bevakar, främjar, och tar tillvara på intressen hos de ca. 300 studenterna vid civilingenjörsprogrammet i kemiteknik. Sektionen för Civilingenjör i Kemiteknik är en sektion skapad av studenter, för studenter på programmet. Som student på programmet är du automatiskt medlem i sektionen och är röstberättigad vid stormöten.

Målet med verksamheten är att skapa sammanhållning bland studenterna på programmet och tillhandahålla med ett brett och varierande utbud av aktiviteter vid sidan av studierna. K-sektionen verkar även för kontakt med näringsliv och för en aktiv informationsspridning till potentiella studenter. Sektionen strävar efter att skapa en så god studiemiljö för sina studenter som möjligt och uppmanar alla som vill att delta och engagera sig.

K-sektionen drivs uteslutande av studenter på civilingenjörsprogrammet i kemiteknik.

Uppdaterad: 20 september, 2019