Dokument

Här hittar du en samling viktiga och relevanta dokument för dig i K-sektionen.

Är du sugen på att gå med i K-sektionens styrelse eller söka en förtroendevald post kan man söka dessa under K:s stormöten, de äger rum i slutet på varje höst- och vårtermin.

K-sektionens dokumentarkiv

K:s dokumentarkiv

Observera att dokumenten länkade ovan är uppdaterade och reviderade under K-sektionens stormöte höstterminen 2019.

Policy för behandling av personuppgifter

 

 

 

 

Uppdaterad: 21 januari, 2020