Student

Kontaktpersoner för Kemiteknik-programmet

Har du några frågor om dina studier kan du vända dig till någon av personerna nedan. 

Studievägledare Emma Svensson studievagledare-katuadm.uu.se , 018-471 3105​

Programansvarig Mats Boman Mats.Bomanatkemi.uu.se, 018-471 3730

Orättvis behandling, trivselsfrågor eller frågor om skolmiljö:
Sofia Sturk, k-socatutn.se
 
Studierelaterade problem:
Felix Ekholm, k-sratutn.se

Mer information HÄR

Kurs- och skyddsombud:
Du har även ett kurs- och skyddsombud du kan vända dig till om du har kommentarer gällande föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer, inlämningar, tentor etc., samt föreläsare, labhandledare, lektionslärare etc. Ditt ombud kommer ta vidare din åsikt till kursombudsmötena som tar plats med jämna mellanrum. Närvarande på dessa möten är bland annat programansvarig, studievägledare och andra kursombud. Där diskuteras alla kurser och de ingående momenten med information/feedback/kritik/komplemanger från studenterna som sedan tas vidare till rätt personer.
 
Ombud för:
 
K1A - Andrea Garcia
K1B - Emil Inge Axelsson
K2A - Oskar Trozell
K2B - Agnes Mattsson
K3M - Alexandra Ulander
K3L - Christine Attemalm
K4M - Mattias sjödin
K4L - Albin Leding
K5M - Therese You
K5L- Lovisa Ringström
 
 
 
 
Uppdaterad: 23 september, 2019