Kurser

Här hittar du all information om vilka kurser som du behöver läsa när du pluggar kemiteknik.

Utbildningsplan 2019/2020:
https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/utbplan/?pKod=TKT2Y&lasar=19%2F20

Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik:
Se studieplanen för kurser inom programmet 

Anmälningskoder till vårens kurser hittar du här:
https://teknat.uu.se/digitalAssets/443/c_443202-l_3-k_kurskoder-k-vt-20.pdf?fbclid=IwAR0547RFjj1fceVlGYeu84bmXnx7CaI9bXuAcGxBHE2WSeaeqnUK3jZNDUU

Anmälningskoder till höstens kurser hittar du här:
https://teknat.uu.se/digitalAssets/443/c_443202-l_3-k_studieplan-med-anmalningskoder-k.pdf

Kurser

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

Termin 7

Inriktning material.

Period 1

Period 2

Inriktning läkemedel.

Period 1

Period 2

3FG840, 3FB615, 3FB625 och 3FK328 kan ställas in vid för få sökande. Endast en av de två valbara kurserna per period kan ställas in.                   
 

Termin 8

Inriktning material.

Period 3

Period 4

Inriktning läkemedel.

Period 3

Period 4

Termin 9

Inriktning material.

Period 1

Period 2

Inriktning läkemedel.

Period 1

Period 2

Valbar kurs, 7,5 hp.
Exempel på valbara kurser i period 2 nedan.
3FG840, 3FB615, 3FB625 och 3FK328 kan ställas in vid för få sökande.

Termin 10

Både inriktning material och läkemedel.

Entreprenörsskolan i Uppsala, 60 hp, ej platsgaranti.
Period 1-4 årskurs 5.

Tillvalskurser:

* Obligatorisk

 

Uppdaterad: 20 september, 2019