Kursrapporter

Kursrapporter är en sammanställning av svaren som vi studenter ger på kursvärderingar. Kursvärderingar ska ges och göras tillgängliga av kursansvarig i alla kurser. Om detta inte görs, så ska ni höra av er till studierådsordförande, k-sratutn.se. Ofta görs de tillgängliga via studentportalen på kursens sida ungefär 1 vecka innan kursavslut och är öppen 1 vecka efter kursavslut. Men vissa väljer att ge kursvärderingen tidigare eller senare, och i andra tidsintervall. För vissa kurser, oftast inom inriktning läkemedel, görs även kursvärderingar tillgängliga via e-mail. Skulle du ha några funderingar kring kursutväderingar är det bara att höra av sig till studierådsordförande. 
 
 
Kursrapporter kan se lite olika ut. I vissa fall ges bara en kort sammanställning i textformat av de övergripande åsikterna, medan ibland ges vi även tillgång till en sammanställning av svar skrivna av studenter på olika frågor. Det finns tyvärr inga strikta riktlinjer på hur de ska se ut och det är därför upp till varje kursansvarig själv att bestämma. Därav så ser kursrapporter lite olika ut. Dock är det viktigt att kursrapporterna oavsett speglar studenternas faktiska åsikt om kursen, skulle du läsa en kursrapport du inte tycker speglar sanningen ska du höra av dig till studierådsordförande.
 
Teknat-kursrapporter görs tillgängliga för studierådsordförande genom medarbetarportalen, som är motsvarande till studentportalen fast för medarbetare. Kursrapporter i en del kurser inom inriktning läkemedel görs tillgängliga via mejl från den Farmacevtiska Studentkåren. 
 
Dock betyder inte detta att styrelsen har tillgång till alla kursrapporter. I vissa fall så delar man upp svaren på kursvärderingar inom olika program och då finns inte alltid en kursrapport för K då det är så få som har svarat. Sedan så är inte kursrapporter för alla kurser tillgängliga. Det fanns en del kurser vi inte kunde hitta kursrapporter för tyvärr. I vissa fall så finns heller inte nyare kursrapporter, utan endast från exempelvis 2014. Orsaken till detta kan vara lite olika. Det kan ha glömts att ges kursvärdering det året, glömts att göra kursrapporter tillgängliga på medarbetarportalen, det kan ha funnits för mycket konstiga eller kränkande svar eller exempelvis att det inte fanns nog svar att göra en kursrapport.
 
Under kommer ni hitta de nyaste kursrapporterna vi i styrelsen har tillgång till. Om det är en från ex. 2014 så är det tyvärr den nyaste vi kunde få tag i. Ni kommer även lägga märke till att det saknas kursrapporter för vissa kurser. Då har vi inte kunnat få tag i någon kursrapport alls för den kursen. Vi arbetar för att förbättra detta så att ni har tillgång till nya och uppdaterade kursrapporter i alla kurser. Dock om ni vill ha kursrapporter så är det också upp till er att svara på kursvärderingar. Vill ni ha kursrapporter från tidigare år än den som är tillgänglig så får ni höra av er till studierådsordförande, k-sratutn.se
 
 
 

K1-HT

Kemiska Principer I,1KB000  från 2018

Organisk kemi I, 1KB410 från 2017

Baskurs i matematik, 1MA010 från 2018

Linjär algebra och geometri I, 1MA025 från 2016

 

K1-VT

Oorganisk kemi I, 1KB208 från 2017

Biokemi I, 1KB408 från 2018

Envariabelanalys, 1MA013 från 2018

Saknas: Beräkningsvetenskap I (1TD393)

 

K2-HT

Flervariabelanalys, 1MA016 från 2018

Sannolikhet och statistik, 1MS005 från 2013

Analytisk kemi med mätvärdesbehandling och kemometri, 1KB103 från 2018

 

K2-VT

Polymerkemi, 1KB203 från 2014

Fysikalisk kemi, 1KB308 från 2019

Kvantmekanik och kemisk, 1KB501 från 2017

Termodynamik, 1KB300 från 2018

Mekanik, 1FA104 från 2018

Saknas: Beräkningsvetenskap II (1TD395)

 

K3L-HT

Organisk Synteskemi, 1KB419  från 2018

 
 
 
 
  
K3L-VT
 
 
Läkemedelskemi, 3FK150 från 2017 (mejla k-sratutn.se, filen är för stor)
 
 
 
K3M-HT
 
 
 
 
 
 
K3M-VT
 
 
 
 
 
K4L-HT
 
 
 
 
 
 
K4L-VT
 
 
 
 
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling, 3FK514 från 2017 (mejla k-sratutn.se, filen är för stor)
 
 
 
Saknas: Molekylär biofarmaci (3FG288), Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling (3FN209), Farmaceutisk bioinformatik (3FF275), Modeller för biologiska system (3FB207) och Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys (3FF276).
 
 
K4M-HT
 
 
 
 
 
 
 
 
K4M-VT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saknas: Avancerad materialsyntes (1KB265)
 
 
K5L-HT
 
 
 
 
 
Saknas: Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav (3FG240), Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik (3FB225), Läkemedelsmissbruk och beroende lära (3FF206), Preklinisk och klinisk dataanalys i prediktiv läkemedelsutveckling (3FG289)
 
 
K5M-HT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppdaterad: 20 september, 2019