Styrelsen

 

Ordförande

Elin Myrsell

 

Hej, mitt namn är Elin och jag studerar tredje 
året på materialinriktningen. Som K-sektionens
ordförande är det mitt jobb att ha övergripande koll
samt stötta de andra i styrelsen, att kalla till möten och att
vara ytterst ansvarig för den generella verksamheten.
Jag tecknar ihop med Veronica och Linda K-sektionens
firma, vilket innebär att jag får skriva på papper och
avtal. Det är också mitt ansvar att revidera sektionens
postbeskrivningar och stadgar samt att skriva
propositioner inför stormötet ihop med resten av styrelsen.
Större delen av stormötesplaneringen ligger på mig och
Veronica och det utgör en väldigt stor del av jobbet som
ordförande.  
 
Kontakta mig för allmänna frågor om verksamheten
på sektionen och inom styrelsen, eller om
du har någon idé på vad föreningen skulle kunna
hitta på i framtiden. Om du inte vet
vem av ledamöterna du ska kontakta så kan jag
vidarebefordra till berörd instans.
 

k-ordfatutn.se

 

 

 

 

 

 

Vice Ordförande

Veronica Enblom

Hej! Mitt namn är Veronica och jag studerar
mitt tredje år på civilingenjörsprogrammet i
kemiteknik med materialinriktning. Det är jag
som är sektionens vice ordförande, vilket
innebär att min främsta uppgift är att stötta
vår ordförande i hennes arbete och hålla möten
när hon är frånvarande. Förutom stöd till ordförande
är jag alumn- och internationellt ansvarig, vilket
innebär att jag har hand om sektionens
alumnnätverk, information angående utbytesstudier
samt sitter i kårens internationella utskott.
Är du student och har frågor angående
utbytesstudier eller alumn som vill komma
med i vårt alumnnätverk? Tveka då inte att höra av dig till mig!
 

k-vordfatutn.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagskontakt

Julia Blanksvärd

Mitt namn är Julia Blanksvärd och jag går K2. Jag har
posten som företagskontakt vilket innebär att jag är
förbindelsen mellan dig och arbetsmarknaden.
Tillsammans med vice företagskontakt försöker vi
marknadsföra K-sektionen för att du ska få ut de
bästa möjligheterna av din utbildning. Event och
dylikt som företagskontakterna vanligen anordnar
under läsåret är lunchföredrag, casekvällar,
alumnträffar, mässor och sponsring. Tveka inte på att
kontakta mig eller Daniel Wiman ifall du har något förslag
du vill framföra!

 

k-foretagatutn.se

 

 

 

 
 

 

Vice företagskontakt

Daniel Wiman

Tjena! Mitt namn är Daniel och jag går i K1. 
Just nu innehar jag posten som vice företagskontakt,
vilket innebär att jag tillsammans med
Julia arrangerar olika typer av evenemang för
att se till att alla företag i näringslivet lär
känna deras framtida ingenjörer, och för
att ni ska vara förberedda inför er egen start på karriären!
 
Evenemangen som vi arrangerar sträcker
sig från allt till casekvällar, lunchföredrag,
arbetsmarknadsmässor, sponsring av profilprodukter
och olika workshops. Om ni har en bra idé som
ni skulle vilja se K-sektionen genomföra
på detta område, skicka gärna ett mail
eller hör av er på annat sätt!
 
 
 

k-foretagatutn.se

 

 

 

 

 

 

Klubbmästare

Andrea Fridberg

Mitt namn är Andrea Fridberg och jag går K3L.
Jag har posten som klubbmästare, där jag tillsammans med
min vice, Johan, ser till att anordna sittningar och event för alla
studenter på K. Exempel på dessa är pubrundor och nations-
gasquer. Vi tillsätter även ett klubbverk som hjälper oss att
anordna sittningarna under terminerna. Om du har några
idéer på sittningar eller vill anordna en sittning tillsammans
med K-sektionen, kontakta oss då på vår mailadress!
 
 

k-klubbatutn.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Vice Klubbmästare 

Johan Drugge

Hej mitt namn är Johan och jag går K2.
Jag tillsammans med min partner in crime
Andrea ansvarar bland annat för sektionens
sittningar och pubrundor. För att hjälpa oss
med detta har vi tillsatt ett klubbverk med
8 fantastiska personer som anordnar
dom med oss. Har du event du vill
förverkliga eller tankar på hur vi
kan förbättra dom som redan finns
kan du jättegärna maila oss!
 
 

k-klubbatutn.se

 

 

 

 

 

 

 

PR- & Webbansvarig

Raminta Avelyte

Jag heter Raminta, går andra året på K-programmet och är
under 2018/2019 PR- och webbansvarig inom styrelsen!
Min uppgift är att se till att K-sektionens hemsida och
sociala medier hålls uppdaterade med information som
ska nå ut till alla studenter inom K.
 
Det är också jag som mailar ut nyhetsbrev varje månad
med kommande event, lunchföredrag eller annat kul som
kommer att ske inom den närmsta framtiden. Till sist har
jag även ansvar för att designa och beställa alla
profilprodukter.
 
Om du har någon information som du vill nå ut med inom
programmet eller frågor angående profilprodukter eller kanske till
och med några idéer till märken kan du antingen hugga tag
i mig i korridoren, skriva till mig på Facebook eller maila!
 

k-pratutn.se

 

 

 

Sekreterare

Laura Faghihi

Jag heter Laura och läser K2. Jag har posten som
sekreterare vilket betyder att det är jag som
för protokoll vid varje styrelse- och stormöte.
Det är även jag som för protokoll under våra studieråd. 
Att protokoll förs är väldigt viktigt, så man kan
gå tillbaka i tiden och se vad som egentligen
sades och bestämdes under mötena. Utöver
detta är det jag som är ansvarig över sektionens arkiv.
Mig kan man kontakta om något gammalt protokoll
eller dylikt ska grävas fram från arkivet!
 

 

k-sekreterareatutn.se

 

  

 

 

 

 

 

Studiesocialt ansvarig

Elina Elvelo

Elina heter jag, läser andra året på kemiteknik och
är under perioden HT18-VT19 tillsatt som studiesocialt
ansvarig. Denna post innebär i huvudsak att jag har
möjlighet att påverka och förbättra tillvaron för
studenterna på K, bland annat gällande frågor som
rör arbetsmiljö och likabehandling. Jag ansvarar för
att tillsammans med vår studierådsordförande tillsätta
sektionens skydds- och kursombud och till mig kan du
vända dig om du eller någon annan behandlats orättvist
eller om du har något förslag på hur skolmiljön kan
förbättras. Utöver det ansvarar jag också för att
arrangera olika trivselevent som till exempel pluggfika.
 
 

k-socatutn.se

 

 

 

 

Studierådsordförande

Therese You

Hej! Jag heter Therese, men kallas ofta för Tess. Posten jag
har är studierådsordförande för K-sektionen. Det innebär
i princip att jag har huvudansvaret i styrelsen för
k-programmets utbildning. Min post är till för att försäkra
att vår utbildning är så bra den kan vara och ta tag i
eventuella problem eller liknande. Jag både deltar och
håller i ett antal olika råd och utskott som studentrepresentant
däribland studieråd, programråd, utbildningsutskott
och kursombudsmöte. Detta är för att försäkra att
K-studenters röst hörs. Så har du några utbildningsrelaterade
frågor, klagomål eller feedback är det bara att höra av
sig till mig på mejl, facebook eller i person! Avslutande
vill jag be dig som läser detta att kursvärdera då det
är det bästa sättet att kvalitetssäkra vår utbildning! ❤
 
 
k-sratutn.se
 
 
 
 
 

 

Idrottsansvarig

Martin Hunhammar

Tjena, jag heter Martin och går i tvåan. Jag har posten
idrottsansvarig vilket betyder att jag anordnar idrottsrelaterade
evenemang främst för sektionen, men även tillsammans med
andra sektioner. Mitt mål är att genom träningarna öka
gemenskapen och hälsan inom sektionen. Jag försöker ordna så
varierande evenemang som möjligt så att alla ska känna sig välkomna.
För mig är träningarna veckans höjdpunkt, kom på dem
så ska du se att det blir din också! Har du ett
förslag på någon ny idrott vi kan prova, så hör av dig direkt!

 

k-idrottatutn.se

 

 

 

Kassör

Linda Liljeholm

Jag heter Linda och jag studerar andra
året på civilingenjörsprogrammet i kemiteknik.
Jag har posten som kassör och då har
jag ansvar över sektionens ekonomi – vilke
t är allt från budgetsättning, fakturering,
bokföring ned till minsta lilla
swishbetalning med en del däremellan. 
 
Utöver detta får jag som styrelsemedlem
umgås med världens härligaste gäng och
vara med att påverka beslut som tas.
Man kan kontakta mig om man har några
frågor angående sektionens ekonomi,
om man planerar event för sektionen
och har tankar kring t.ex. budgetering
eller annat dylikt man har på hjärtat. 
 

k-kassoratutn.se

 

 

 
Uppdaterad: 19 februari, 2019