Styrelsen

 

 

Ordförande

Victor Spelling

Jag som är styrelsens ordförande går fjärde året på
läkemedelsinriktningen och heter Victor! Som
K-sektionens ordförande är det mitt jobb att överse
övriga styrelsens arbete, att kalla till möten och att
vara ytterst ansvarig för den generella verksamheten.
Jag tecknar ihop med Hannah och Elin K-sektionens
firma, vilket innebär att jag får skriva på papper och
avtal. Det är också mitt ansvar att revidera sektionens
postbeskrivningar och stadgar samt att skriva
propositioner inför stormötet ihop med resten av styrelsen.
Större delen av stormötesplaneringen ligger på mig och
Hannah och det utgör en väldigt stor del av jobbet som
ordförande.  
 
Kontakta mig för allmänna frågor om verksamheten
på sektionen och inom styrelsen, eller om du inte vet
vem av ledamöterna du ska kontakta så kan jag
vidarebefordra till berörd instans.
 

k-ordfatutn.se

 

 

 

 

 

Vice Ordförande

Hannah Rydin

Mitt namn är Hannah och jag studerar tredje året på K-
programmet. Jag sitter som vice ordförande vilket innebär
att jag bland annat är internationellt ansvarig, ansvarar för
vårt alumnnätverk och såklart hjälper Victor med planering
av diverse saker. Tveka inte att kontakta mig om du har
frågor gällande utlandsstudier eller är alumn och vill vara
med i vårt nätverk!
 

k-vordfatutn.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagskontakt

Faja Dedic

Mitt namn är Faja Dedic och jag går K3M. Jag har
posten som företagskontakt vilket innebär att jag är
förbindelsen mellan dig och arbetsmarknaden.
Tillsammans med vice företagskontakt försöker vi
marknadsföra K-sektionen för att du ska få ut de
bästa möjligheterna av din utbildning. Event och
dylikt som företagskontakterna vanligen anordnar
under läsåret är lunchföredrag, casekvällar,
alumnträffar, mässor och sponsring. Tveka inte på att
kontakta mig eller Julia Blanksvärd ifall du har något förslag
du vill framföra!

 

k-foretagatutn.se

 

 

 

 
 

Vice företagskontakt

Julia Blanksvärd

Julia heter jag och går K2! Jag har posten som vice
företagskontakt. Mitt jobb är att tillsammans med den
ordinarie företagskontakten marknadsföra K- sektionen
för att vi ska få det bästa utav utbildningen. Som företags-
kontakt är man med och anordnar lunchföredrag, mässor,
casekvällar, alumnträffar och sponsring. Hör gärna av till
mig eller Faja Dedic om förlag eller idéer!
 
 

k-foretagatutn.se

 

 

 

 

 

 

Klubbmästare

Lina Molin

Mitt namn är Lina Molin och jag läser andra året på K.
Jag har posten som klubbmästare, där jag tillsammans med
min vice, Andrea, ser till att anordna sittningar och event för alla
studenter på K. Exempel på dessa är pubrundor och nations-
gasquer. Vi tillsätter även ett klubbverk som hjälper oss att
anordna sittningarna under terminerna. Om du har några
idéer på sittningar eller vill anordna en sittning tillsammans
med K-sektionen, kontakta oss då på vår mailadress!
 
 

k-klubbatutn.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Vice Klubbmästare 

Andrea Fridberg

Jag heter Andrea Fridberg och går K3L. Under HT18 har
jag styrelseposten vice klubbmästare. Som vice
klubbmästare får man lära sig en hel del om att
anordna event för alla taggade teknologstudenter!
Lina, nuvarande klubbmästare, finns alltid där
med sin kunskap och sina råd från sina dagar som vice.
Tillsammans ser vi till att det alltid finns ett
förstaklassigt event runt hörnet att se fram emot.
 
 

k-klubbatutn.se

 

 

 

 

 

 

 

PR- & Webbansvarig

Raminta Avelyte

Jag heter Raminta, går andra året på K-programmet och är
under 2018/2019 PR- och webbansvarig inom styrelsen!
Min uppgift är att se till att K-sektionens hemsida och
sociala medier hålls uppdaterade med information som
ska nå ut till alla studenter inom K.
 
Det är också jag som mailar ut nyhetsbrev varje månad
med kommande event, lunchföredrag eller annat kul som
kommer att ske inom den närmsta framtiden. Till sist har
jag även ansvar för att designa och beställa alla
profilprodukter.
 
Om du har någon information som du vill nå ut med inom
programmet eller frågor angående profilprodukter eller kanske till
och med några idéer till märken kan du antingen hugga tag
i mig i korridoren, skriva till mig på Facebook eller maila!
 

k-pratutn.se

 

 

 

Sekreterare

Elsa Lindström

Jag heter Elsa och läser K2. Jag har posten som
sekreterare vilket betyder att det är jag som
för protokoll vid varje styrelse- och stormöte.
Det är även jag som för protokoll under våra studieråd. 
Att protokoll förs är väldigt viktigt, så man kan
gå tillbaka i tiden och se vad som egentligen
sades och bestämdes under mötena. Utöver
detta är det jag som är ansvarig över sektionens arkiv.
Mig kan man kontakta om något gammalt protokoll
eller dylikt ska grävas fram från arkivet!
 

 

k-sekreterareatutn.se

 

  

 

 

 

 

 

Studiesocialt ansvarig

Elina Elvelo

Elina heter jag, läser andra året på kemiteknik och
är under perioden HT18-VT19 tillsatt som studiesocialt
ansvarig. Denna post innebär i huvudsak att jag har
möjlighet att påverka och förbättra tillvaron för
studenterna på K, bland annat gällande frågor som
rör arbetsmiljö och likabehandling. Jag ansvarar för
att tillsammans med vår studierådsordförande tillsätta
sektionens skydds- och kursombud och till mig kan du
vända dig om du eller någon annan behandlats orättvist
eller om du har något förslag på hur skolmiljön kan
förbättras. Utöver det ansvarar jag också för att
arrangera olika trivselevent som till exempel pluggfika.
 
 

k-socatutn.se

 

 

 

 

Studierådsordförande

Therese You

Jag heter Therese, men kallas ofta för Tess. Posten jag
har är studierådsordförande för K-sektionen. Det innebär
i princip att jag har huvudansvaret i styrelsen för
k-programmets utbildning. Min post är till för att försäkra
att vår utbildning är så bra den kan vara och ta tag i
eventuella problem eller liknande. Jag både deltar och
håller i ett antal olika råd och utskott som studentrepresentant
däribland studieråd, programråd, utbildningsutskott
och kursombudsmöte. Detta är för att försäkra att
K-studenters röst hörs. Så har du några utbildningsrelaterade
frågor, klagomål eller feedback är det bara att höra av
sig till mig på mejl, Facebook eller i person! Avslutande
vill jag be dig som läser detta att kursutvärdera då det
är det bästa sättet att kvalitetssäkra vår utbildning! ❤
 
 
k-sratutn.se
 
 
 
 
 

 

Idrottsansvarig

Martin Hunhammar

Tjena, jag heter Martin och går i tvåan. Jag har posten
idrottsansvarig vilket betyder att jag anordnar idrottsrelaterade
evenemang främst för sektionen, men även tillsammans med
andra sektioner. Mitt mål är att genom träningarna öka
gemenskapen och hälsan inom sektionen. Jag försöker ordna så
varierande evenemang som möjligt så att alla ska känna sig välkomna.
För mig är träningarna veckans höjdpunkt, kom på dem
så ska du se att det blir din också! Har du ett
förslag på någon ny idrott vi kan prova, så hör av dig direkt!

 

k-idrottatutn.se

 

 

 

Kassör

Elin Myrsell

Hej, jag heter Elin och jag studerar tredje året på civilingenjörs-
programmet i kemiteknik. Jag har posten som kassör och då
har jag ansvar över sektionens ekonomi. I början av terminen
gör jag en budget för sektionen och under terminens gång
betalar jag framförallt alla räkningar samt skickar ut fakturor.
Sedan bokför jag allt i det nyabokföringsprogrammet som jag
har infört under min tid på posten. Utöver detta får jag som
styrelsemedlem umgås med världens härligaste gäng och vara
med och påverka beslut som tas. Man kan kontakta mig om man
har några frågor angående sektionens ekonomi eller om man
undrar över något kring exempelvis en swishbetalning.
 

k-kassoratutn.se

 

 

 
Uppdaterad: 7 november, 2018